Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovården förnyas med goda rutiner och genomskinlighet

Social- och hälsovårdsministeriet
3.12.2007 8.00
Pressmeddelande -

För att trygga social- och hälsovårdstjänsterna även i framtiden måste handlingssätten förnyas. Inom ramen för social- och hälsovårdens serviceinnovationsprojekt görs servicesystemen mer genomskinliga, dessutom ser man till att alla finländare har tillgång till de bästa servicerutinerna.

”Den pågående kommun- och servicestrukturreformen (Paras) lyckas endast ifall vi kan trygga en hållbar utveckling för hälsovårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsministeriet stöder Paras-reformen genom att se till att det inte bara är administrationsstrukturerna som förbättras, utan också tjänsterna. Som en del av detta arbete vill serviceinnovationsprojektet, som ingår i regeringsprogrammet, ge kvalitativa tjänster jämlikt till alla medborgare, oberoende av boningsort”, underströk omsorgsminister Paula Risikko vid en presskonferens där serviceinnovationsprojektet presenterades.

Genomskinlighet i servicesystemen med hjälp av Servicebarometern

Det finns skillnader i tillgängligheten, kvaliteten, kostnadseffektiviteten och verkningsfullheten av social- och hälsovårdstjänsterna på olikaorter och inom olika organisationer. Den enskilda medborgaren har ändå inte möjlighet att utreda hur väl servicen i det egna området fungerar. I samband med serviceinnovationsprojektet startas webbsidan Servicebarometern (Palvelupuntari) som gör det möjligt att jämföra tjänsterna. Dessutom kan medborgarna jämföra enskilda serviceproducenter samt kommuner och större områden.

Webbtjänsten Servicebarometern är öppen för alla och den berättar för medborgarna hur väl hans eller hennes social- och hälsovårdstjänster fungerar. Alla social- och hälsovårdstjänster, såväl offentliga, privata som de inom tredje sektorn, jämförs enligt samma system. Då Servicebarometern är i fullt bruk efter tre år stöder den också bland annat beslutsfattarna då de skall utveckla tjänsterna.

Goda rutiner sprids med hjälp av nätverk

Ett så kallat Goda rutiner –nätverk skapar en öppen innovationsmiljö i Finland. Nätverkets kärnuppgift är att se till att sådana metoder, som redan tidigare har konstaterats fungera, får fäste i social- och hälsovårdsbranschen. Med hjälp av betydande finansiärer har det startats tusentals projekt vars uppgift har varit att förbättra servicen. Erfarenheter har ändå visat att inte ens nya goda sätt att producera tjänster automatiskt blir rutin eller sprids ut i landet för hela befolkningen.

De goda rutiner som har skapats i olika servicesystem kan med hjälp av nätverket tas i bruk i hela landet. Handlingsmönstret för Goda rutiner –nätverket baserar sig på noggrann analys av erfarenheter runt om i Finland samt på internationell information om hur man kan förnya servicerutinerna mer effektivt. Handlingsmönstret är interaktiv och framhäver samarbete mellan den offentliga och privata sektorn samt tredje sektorn.

Social- och hälsovårdsministeriet inbjuder också andra aktörer på nationell nivå att komma med och bygga upp ett nätverk för goda rutiner.

För mer information: programdirektör Juha Teperi, tfn 040 513 3714

Tillbaka till toppen