Hoppa till innehåll
Media

Säkerhetsupplagringen av läkemedel mot fågelinfluensa utökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2005 9.00
Pressmeddelande -

Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat att länder som har ekonomisk möjlighet att skaffa läkemedel mot fågelinfluensan införskaffar det till sitt säkerhetsupplag.

Försörjningsberedskapscentralen har på social- och hälsovårdsministeriets begäran beställt läkemedlet Tamiflu för att lagras i statens säkerhetsupplag. Från tidigare finns redan 28 000 kurer och efter den nu beställda mängden uppgår lagret till 1,3 miljoner kurer. En del av läkemedlet är i form av kapslar, en del som pulver.

Läkemedlet levereras av det schweiziska läkemedelsföretaget F.Hoffman-La Roche Ltd. Läkemedlet Tamiflu innehåller den verksamma substansen oseltamivir. Läkemedlet är aktivt mot influensa A- och B-virus. Med läkemedlet kan man behandla personer som insjuknat i influensan samt skydda insjuknades anhöriga och vårdpersonalen. Ett vaccin som skulle ge ett långvarigt skydd är ännu under utveckling.

Social- och hälsovårdsministeriet utarbetar tillsammans med Folkhälsoinstitutet en strategi för att bekämpa en influensapandemi samt följer med situationen. Sjukvårdspersonalen har fått anvisningar med tanke på eventuella fågelinfluensafall bland människor och isolering av patienter. De nu anskaffade läkemedlen är en del av mera omfattande förberedelser inför en eventuell influensapandemi. De senaste åren har man i Finland systematiskt stärkt hälso- och sjukvårdens möjligheter att bekämpa alla epidemier. Även beredskapen förbättras hela tiden.

Ytterligare information:
överdirektör Mika Purhonen, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 09-668 915 32
medicinalrådet Merja Saarinen, SHM, tfn 09-160 740 30
laboratoriedirektör Reijo Pyhälä, Folkhälsoinstitutet, tfn 09-474 483 12

Tillbaka till toppen