Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Säkerheten i vardagen kan förbättras med samarbete och förebyggande arbete

Social- och hälsovårdsministeriet
15.4.2008 8.40
Pressmeddelande -

Utslagning, alkoholskador, olycksfall och våld måste förebyggas då den inre säkerheten främjas. En annan utmaning är att trygga invandrarnas och de etniska minoriteternas säkerhet. Säkerheten i vardagen kan förbättras med samarbete och förebyggande arbete. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har deltagit i beredningen av förslaget till program för den inre säkerheten som publicerades tisdagen den 15 april. I programförslaget definieras strategiska linjedragningar för att minska säkerhetsriskerna i medborgarnas vardag.

Många av de åtgärder som ingår i programförslaget hör till SHM:s förvaltningsområde. För att förverkliga åtgärderna krävs ändå ett omfattande samarbete. Säkerhetsmyndigheterna bör till exempel samarbeta mer med social- och hälsovården då det gäller att minska alkoholskadorna och förebygga utslagning.

Programförslaget betonar vikten av att prioritera förebyggande verksamhet. Alkohol är ofta en bakomliggande orsak till olycksfall och våld. Tillgång och pris har en märkbar inverkan på alkoholanvändningen. SHM har föreslagit att alkoholskatten skall stiga och detta föreslås även i programmet. Enligt det bör alkoholskattenhöjas så att helhetskonsumtionen sjunker till samma nivå som år 2003 eller ännu lägre. Alkoholkonsumtionen har stigit med 15 procent sedan 2003.

Förebyggande av våld och olycksfall bör ingå i kommunernas säkerhetsplaner

Det är viktigt att social- och hälsovården deltar i den lokala säkerhetsplaneringen, bland annat då det gäller förebyggande av våld och olycksfall. Kommunsektorerna, polisen, räddningsväsendet och organisationerna är centrala samarbetspartners. Då säkerheten förbättras främjas kommuninvånarnas välfärd och hälsa, samtidigt som belastningen av hälsovårdssystemet minskar. Situationen i glesbygderna måste granskas extra noggrant.

Olycksfall är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland finländarna. År 2006 dog omkring 2 700 finländare på grund av olycksfall i hemmet eller på fritiden. Andelen är sex gånger större jämfört med antalet döda i trafiken. Omkring fyra av tio som dog i olycksfall var berusade. Resurserna för förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden har hittills varit knappa. Resurserna bör tryggas då Stakes och Folkhälsoinstitutet slås samman. Man måste satsa på att förebygga fall- och halkolyckor i enlighet med programmet.

Arbetet med att förebygga våld i parrelationer och familjer måste också utökas. Det är bland annat viktigt att känna igen offren bättre än nu, att tillgången till tjänsterna förbättras och att se till att så få personer som möjligt blir offer på nytt. Också till detta arbete bör resurserna tryggas då Stakes och Folkhälsoinstitutet slås samman. 90 procent av våld i parrelationerna riktas mot kvinnor. Polisen får årligen kännedom om över 2 000 fall av våldsbrott där barn är offer.

För mer information: konsultativ tjänsteman Merja Söderholm, SHM, tfn (09) 160 74028, 050 597 0451 och utvecklingschef Helena Ewalds, Stakes, tfn (09) 3967 2410

Tillbaka till toppen