Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reumapotilaiden hoito varmistetaan julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä

Social- och hälsovårdsministeriet
26.3.2010 11.26
Tiedote -

Reuman hoidossa ja kuntoutuksessa on vuosikymmenten aikana tapahtunut toimintaympäristön muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös taloudellisissa vaikeuksissa olevan Reumasäätiön sairaalan toimintaan. Reumasäätiön sairaalan mahdollinen lopettaminen ei vaaranna potilaiden hoitoa, vaan potilaat voidaan hoitaa nykyisessä julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä.

Reuman hoitoon on kehitetty uusia ja tehokkaampia lääkkeitä, jotka ovat vähentäneet pitkäaikaisen sairaalahoidon ja etenkin reumakirurgian tarvetta. Myös hoitokäytännöt ovat muuttuneet. Kunnat ja Kela painottavat avohoitoa laitoshoidon sijaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt yliopistosairaaloilta ja sairaanhoitopiireiltä niiden mahdollisuuksia hoitaa Reumasäätiön sairaalasta mahdollisesti siirtyvät potilaat. Yliopistosairaaloiden vastausten mukaan niillä on hyvät edellytykset hoitaa niin lapsi- kuin aikuisreumapotilaatkin. Sairaanhoitopiireiltä saatiin hyvin samansuuntaiset arviot reumapotilaiden hoidosta kuin yliopistosairaaloilta. Ne ovat jo aloittaneet tilanteeseen valmistautumisen reumapotilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kaikissa viidessä yliopistosairaalassa on lastenreuman hoitoon erikoistunut lääkäri, jonka ohjauksessa lastenreumapotilaita hoidetaan heidän oman alueensa keskussairaalassa. Tehokkaiden lääkehoitojen avulla lastenreumapotilaiden leikkaushoitotarve on vähentynyt.

Vaikeaa lastenreumaa sairastavat ovat potilasryhmä, jonka hoito vaatii keskittämistä ja valtakunnallista ohjausta. STM on aloittanut keskustelun mahdollisista hoitopaikoista ja uudistaa vuonna 2006 annetun asetuksen erikoissairaanhoidon työnjaon keskittämisestä. Asetus on tarkoitus antaa toukokuussa.

Aikuispotilaiden hoito on jo useamman vuosikymmenen ajan toteutunut pääosin paikallisissa keskussairaaloissa. Kokonaishoito järjestetään yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Erityisen vaikeat tapaukset ohjataan tarvittaessa yliopistosairaaloihin valtakunnallisen hoidonporrastuksen mukaisesti.

Reumapotilaiden laitoskuntoutuksen tarve on selvästi vähentynyt, kun hoitomuodot ovat kehittyneet. Reumasäätiön sairaalan kuntoutuspotilaille on mahdollista järjestää kuntoutusta myös muissa kuntoutuslaitoksissa. STM:n tekemänä kuntoutuslaitosselvityksen mukaan Suomessa on edelleen runsaasti laitoskuntoutuspaikkoja.

Reuman esiintyvyys suomalaisessa väestössä on 0,5-1 prosenttia. Eri reumasairauksien vuoksi erityiskorvattavia lääkkeitä saavia potilaita on yli 80 000. Alle 16-vuotiaita lapsireumaatikkoja on noin 1500. Reuma on suhteellisen harvinainen lapsilla ja sairastumisikä on tavallisesti noin 60 vuotta. Useat tutkimukset viittaavat siihen, että nivelreuman ilmaantuvuus ja esiintyvyys ovat pienentyneet ja taudin vaikeusaste on lievittynyt.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Timo Keistinen, puh. 050 571 4015
Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, puh. 09 160 73313Muualla palvelussamme Reumasairaalan toiminnan päättyminen ja potilaiden jatkohoito
Kuntoutuslaitosselvitys 2009. Kuntoutuslaitosten tila ja selvitysmiesten ehdotukset kuntoutuslaitostoiminnan kehittämiseksi (Selvityksiä 2009:61) 
Tillbaka till toppen