Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Giltighetstiden för recept förlängs från ett till två år

Social- och hälsovårdsministeriet
26.3.2015 13.25
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om förlängning av receptens giltighetstid från ett till två år. I och med förordningen minskar läkarnas tid att förnya recept och de får mera tid för andra uppgifter.  Förlängningen av receptens giltighetstid var ett av det strukturpolitiska programmets sparprojekt.

Inbesparingarna beräknas ske 2018­-2019. Kommunernas kostnader förutspås minska tre miljoner euro under båda åren. Kostnadseffekterna har beaktats vid beredningen av statsbudgeten så att statsandelen för basservice under 2018­-2019 minskas årligen 0,76 miljoner euro.

Ändringen gäller inte recept för narkotiska läkemedel och läkemedel som påverkar främst det centrala nervsystemet eller recept som gäller läkemedel som ordinerats för utövande av ett yrke. Deras giltighetstid är fortfarande ett år.

Förlängningen av receptens giltighetstid kräver förändringar i Kanta-systemet, apotekens datasystem och patientdatasystemen. Förändringarna genomförs så snabbt som möjligt så att förordningen kan träda i kraft från början av 2017. På samma gång övergår man helt till elektroniska recept.

Samtidigt ändras förordningen om elektroniska recept så att ett elektroniskt recept kan förnyas under 28 månader i stället för 16 månader efter det att det ursprungliga receptet förskrevs.

Förordningen om receptens giltighetstid och ändringen av förordningen om elektroniska recept träder i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Regeringsråd Anne Koskela (SHM), tfn 0295 163 384, [email protected]
Konsultativ tjänsteman Ulla Närhi (SHM) tfn 0295 163 391, [email protected]På vår webbplats

Läkemedelsförsörjningen

Tillbaka till toppen