Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Opiskelijoiden sairauspäivärahan hakemista joustavoitetaan

Social- och hälsovårdsministeriet
1.10.2009 10.25
Tiedote -

Opiskelijoiden sairauspäivärahan hakemista ehdotetaan helpotettavaksi siten, että opiskelija voisi jatkaa opintotuen nostamista siihen saakka, kunnes hän on saanut päätöksen sairauspäivärahan myöntämisestä.

Opiskelijan ei myöskään tarvitsisi itse lakkauttaa opintotukeaan, vaan Kansaneläkelaitos keskeyttäisi opintotuen maksamisen sairauspäivärahan myöntämisen jälkeen. Samalla opiskelijalle voitaisiin opintotukeen sisältyvän asumislisän sijaan myöntää yleinen asumistuki.

Nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaan opiskelijalle ei voida myöntää sairauspäivärahaa, ennen kuin hän on itse pyytänyt opintotuen lakkauttamista. Menettely on voinut johtaa toimeentuloturvan katkeamiseen, sillä opiskelijan on usein vaikea arvioida, mistä lähtien opintotuki olisi lakkautettava. Siksi opiskelija on saattanut jatkaa opintotuen nostamista, vaikka ei ole työkyvyttömyytensä takia pystynyt opiskelemaan.

Muutoksella halutaan kannustaa opiskelijoita hakemaan sairauspäivärahaa, kun sairaus estää päätoimisen opiskelun. Opiskelijan ei näin tarvitsisi kuluttaa opintotukikuukausiaan työkyvyttömyytensä aikana. Sairauspäivärahan hakeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tarkoituksenmukaista myös siksi, että Kansaneläkelaitos voisi ajoissa selvittää hakijan kuntoutustarpeen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioon. Lait tulisivat voimaan 1.8.2010, ja niitä sovellettaisiin, jos opiskelijan työkyvyttömyys alkaa 1.8.2010 tai sen jälkeen.

LisätietojaLakimies Pekka Humalto, puh. 09 160 73914, [email protected]

Tillbaka till toppen