Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny förordning om maskiners säkerhet träder i kraft i december 2009

Social- och hälsovårdsministeriet
12.6.2008 11.14
Pressmeddelande -

Enligt EU:s maskindirektiv skall maskintillverkaren säkerställa att en riksbedömning görs för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen. Maskinen ska därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultat av denna riskbedömning. Tillverkaren skall upprätta en EG-försäkran om överensstämmelser och förse maskinen med en CE-märkning. EU:s nya maskindirektiv verkställs nationellt genom statsrådets förordning om maskiners säkerhet. Regeringen fattade beslut om innehållet i förordningen torsdagen den 12 juni. Förordningen träder i kraft den 29 december 2009. Den nya förordningen baserar sig på EU:s maskindirektiv från år 2006.

Förordningen tillämpas på nästan alla maskiner. Nya anordningar är bland annat bultpistoler, snöskotrar, fyrhjulingar och traktorer då det gäller arbetssäkerheten. Märkbara förändringar är bland annat monteringsanvisningar för delvis fullbordade maskiner och att tillverkaren vart femte år skall begära att det anmälda organet ser över EG-typkontrollintygets giltighet.

För mer information: konsultativ tjänsteman Tuiri Kerttula, tfn (09) 160 72541, direktör Leo Suomaa, tfn (09) 160 73102 och regeringssekreterare Hanna-Mari Pekuri, tfn (09) 160 73103.

Tillbaka till toppen