Hoppa till innehåll
Media

Nivåförhöjning av folkpensionen föreslås

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2005 10.21
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att i folkpensionen görs en nivåförhöjning på 5 euro utöver den lagstadgade indexförhöjningen. En lika stor nivåförhöjning föreslås i efterlevnadspensionens kompletteringsbelopp, det särskilda stödet till invandrare, pensionsstödets folkpensionsdel för långtidsarbetslösa, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 15 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Till följd av nivåförhöjningen av folkpensionen stiger militärunderstödets grundunderstöd med 5 euro i månaden och maximibeloppet av det extra fronttillägget med 2,25 euro i månaden. Förhöjningarna är en del av de åtgärder som föreslås för att förbättra situationen för de allra fattigaste.

Nivåförhöjningen gäller cirka 660 000 folkpensionstagare. Som en samverkan mellan nivåförhöjningen och höjningen av pensionsinkomstavdraget kommer nettoinkomsterna att öka för uppskattningsvis över 900 000 pensionstagare år 2006.

Kostnadseffekten av nivåförhöjningen beräknas uppgå till sammanlagt cirka 40,5 miljoner euro, varav folkpensionsutgifternas andel utgör cirka 39,5 miljoner euro.

Lagarna avses träda i kraft den 1 september 2006. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2006 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen