Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i STEA-förordningen som gäller understöd – ansökningsförfarandet förenklas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2020 14.19
Pressmeddelande 47/2020

Statsrådet har gjort ändringar i förordningen om fördelning av statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. De viktigaste ändringarna hänför sig till förenklingen av förfarandet för ansökan om investerings- och projektunderstöd och höjningen av gränsen för revisorns rapport.

I och med ändringen av förordningen blir ansökningsförfarandet lättare för både investerings- och projektunderstöd. I fortsättningen kan man genom ett enda ansökningsförfarande ansöka om understöd för flera år, när det är fråga om samma understödshelhet.

En annan viktig förändring är att gränsen för revisorns rapport höjs. I fortsättningen behöver rapporten inte längre lämnas in till statsbidragsmyndigheten i samband med årsredovisningen, om inte understödet har använts till ett belopp av minst 200 000 euro per understöd.

Ändringen förenklar ansökningsförfarandet och förenhetligar social- och hälsovårdsministeriets förfaranden för projektunderstöd.

Förslaget har beretts i samarbete med Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Utkastet till förordning var på remiss 12.12.2019–24.1.2020.

Statsrådet godkände förordningen den 12 mars. Förordningen avses träda i kraft den 1 april 2020.

Ytterligare upplysningar

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63577, [email protected]

Tillbaka till toppen