Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Saarikko och stiftelsen Me-säätiö bjuder in hundra ungdomar för att utveckla tjänsterna för unga

Social- och hälsovårdsministeriet
13.11.2017 10.30
Pressmeddelande 165/2017

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och stiftelsen Me-säätiö bjuder in hundra ungdomar i åldern 16–29 år för att utveckla det stöd som i synnerhet Navigatorn-servicepunkterna erbjuder unga. Ungdomarna kommer från varierande bakgrunder och livssituationer, men gemensamt för dem alla är att de har egen erfarenhet av tjänster som erbjuds unga inom områdena social- och hälsovård, utbildning och kultur samt ungdoms- och sysselsättningstjänster. De har också erfarenhet av tredje sektorns verksamhet. Målet är att få ungdomarna att delta i planeringen av innehållet i tjänster som är avsedda för dem själva och bidra med värdefull erfarenhetsbaserad kunskap. Temat för workshopparna är ”Tillsammans” och de hör till de gärningar som utförs för att fira Finlands hundraårsjubileum.

Ungdomarna deltar i workshoppar som hålls på olika håll i Finland. Där diskuteras ungdomarnas vardag och framtid samt deras erfarenhet av olika tjänster: hurdant stöd eller hurdan hjälp behöver de eller skulle de ha behövt för att ta sig fram i livet? Hurdan hjälp, hurdant stöd eller hurdana tjänster skulle fungera bäst, och hur och var skulle det vara bäst att erbjuda dessa? Vad förväntar sig ungdomarna av servicesystemet, skolorna, läroanstalterna, olika hjälpaktörer eller föräldrarna?

Minister Saarikko är tacksam mot ungdomarna, som bidrar med sitt kunnande och sina synpunkter för ett gemensamt syfte: ”Målet är att skapa en verkningsfull verksamhetsmodell som beaktar ungdomarnas faktiska behov och önskemål, och med hjälp av dessa ungdomar kommer det att lyckas”, säger Saarikko.  

Workshoppar runt om i Finland för hundra ungdomar

Ministerns inbjudan till de tre timmar långa workshopparna förmedlas till så kallade Me-talot (medborgarhus som stiftelsen Me-säätiö ligger bakom). Med hjälp av sina samarbetspartner och samarbetsnätverk samlar dessa medborgarhus ihop 10–15 ungdomar från sin region. Medborgarhusen Me-talot har en viktig uppgift i att hitta ungdomar med olika bakgrund som riskerar eller har riskerat att bli marginaliserade och som har erfarenhet av Navigatorn-servicepunkterna och olika tjänster. Uppgiften är att med ungdomarna tillsammans fundera över i synnerhet vad Navigatorn-servicepunkternas servicepaket för psykosocialt stöd borde innehålla. I workshopparna får ungdomarna berätta och komma med idéer om vilket stöd och vilken hjälp de skulle ha behövt, vid vilken tidpunkt de skulle ha behövt det och på vilket sätt stödet och hjälpen borde ha getts.

Syftet med workshopparna är att utforma innehållet i ett verkningsfullt servicepaket för psykosocialt stöd som ska beakta ungdomarnas faktiska behov och önskemål. Servicepaketets innehåll kommer i framtiden att utnyttjas vid utvecklingen av tjänsterna, arbetssätten och verksamhetskulturen vid Navigatorn-servicepunkterna och medborgarhusen Me-talot.

Ytterligare information:

Liisa Björklund, utvecklingschef, Me-säätiö, tfn 040 571 8866, [email protected]
Elina Palola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 595, [email protected]

Tillbaka till toppen