Hoppa till innehåll
Media

Minister Risikko: Finland måste förbereda sig bättre på att befolkningen åldras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2012 12.51
Pressmeddelande -

Man måste bereda sig på förändringar av åldersstrukturen genom varierande och konkreta åtgärder, som social- och hälsovårdsminister Paula Risikko i den beredande sakkunniggruppen har visat i dag.

"Även om man i Finland på många sätt har förberett sig på förändringen av åldersstrukturen kräver den förestående snabba förändringsperioden när de stora åldersklasserna når en hög ålder att vårt samhälle anpassas och ständigt reformeras. I annat fall finns det risk för att vi inte kan trygga alla medborgares välfärd i framtiden på ett önskat sätt" säger minister Risikko.

Arbetsgruppens uppgift är att tillsammans med olika aktörer och medborgare i olika åldrar utarbeta konkreta och innovativa förslag till hur man utvecklar det finländska samhället så att det på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt för människor i olika åldrar kan trygga en så heltäckande välfärd som möjligt. Målet är ett socialt och ekonomiskt hållbart, åldrande Finland, som är rättvist även för yngre generationer. På samma gång stöder man ett hälsosamt och aktivt åldrande.

I förslagen tar man ställning till värderingar och attityder, tillgänglig och trygg levnadsmiljö, boende, social trygghet, privata och offentliga tjänster, finansiering av social- och hälsovårdstjänster, förening av arbete och familj, stöd av förmågan hos människor i olika åldrar och medborgares möjlighet till delaktighet.

Finland är det snabbast åldrande landet i Europa. Enligt en prognos är år 2026 endast 58 procent av befolkningen i arbetsför ålder, dvs. 15-65 år i Finland. När man beaktar att en del av människorna i arbetsför ålder studerar eller är borta från arbetslivet på grund av familjeledighet eller sjukdom, håller andelen personer i arbete på att nedgå till mindre än hälften av befolkningen.

Ytterligare information

Arbetsgruppens ordförande, professor Marja Vaarama, Institutet för hälsa och välfärd (THL), tfn 029 524 6004, [email protected]
Direktör Raija Volk, SHM, tfn 0295 163 263, [email protected]Tillbaka till toppen