Hoppa till innehåll
Media

Sammandrag av remissyttranden om lagstiftning om bosättningsbaserade förmåner färdigställt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2018 9.39 | Publicerad på svenska 10.9.2018 kl. 10.42
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har färdigställt ett sammandrag av de remissyttranden som lämnats om reformen av lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner. Remisstiden löpte ut den 13 augusti 2018, och sammanlagt 32 yttranden lämnades inom den utsatta tiden.

En majoritet av remissinstanserna förhöll sig positiva till reformen av lagstiftningen, och de ansåg att det är bra att bestämmelserna tydliggörs. I reformen föreslås flera tydliggöranden av bestämmelserna om rätten till social trygghet för finska medborgare och utlänningar som flyttar till Finland eller från Finland. 

De kritiska synpunkterna gällde bland annat de planerade ändringarna i den maximala vistelsetiden utomlands samt att det även i fortsättningen bör ses till att personer som flyttar utomlands inte ovetandes blir utanför tillämpningsområdet för den sociala tryggheten.

Regeringen har för avsikt att lämna sin proposition om reformen av lagstiftningen om de bosättningsbaserade förmånerna till riksdagen i höst. 

Ytterligare information

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 072, [email protected]

Mer om ämnet: Bosättningsbaserad social trygghet

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den (på finska)

Tillbaka till toppen