Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läkemedelsprisnämnden intensifierar samarbetet med patientorganisationerna

Social- och hälsovårdsministeriet
15.3.2016 10.16
Nyhet

Patientorganisationerna får en starkare roll i behandlingen av ansökningarna om ersättning för läkemedel. Patientorganisationerna har möjlighet att lämna utlåtande om de ansökningar om ersättning som läkemedelsprisnämnden har under handläggning. Nämnden önskar få uppgifter från patientorganisationerna om vilka effekter läkemedelspreparatet har på vården och patientens vardag.

Läkemedelsprisnämnden publicerar i mitten av varje månad på sin webbplats en förteckning över de ansökningar som har kommit in föregående månad. Förteckningen innehåller ansökningar som gäller läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd och som fortfarande är under handläggning när förteckningen publiceras. Patientorganisationerna har möjlighet att lämna utlåtande inom en månad från det att förteckningen publicerats.

Sjukförsäkringen ersätter en del av patientens läkemedelskostnader, om läkemedlet hör till de preparat som är ersättningsgilla. Läkemedelsprisnämnden fattar beslut om huruvida läkemedel ska vara ersättningsgilla på basis av läkemedelsföretagens ansökningar.

Ytterligare information:

Ulla Kurkijärvi, ledande provisor, tfn 02951 63436, [email protected]
Kaarina Koskela, jurist, tfn 02951 63441, [email protected]
Läkemedelsprisnämnden

Tillbaka till toppen