Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lääkkeiden erityiskorvattavuus lääkkeiden hintalautakunnan päätettäväksi

Social- och hälsovårdsministeriet
16.9.2003 10.42
Tiedote 248/2003

Hallitus esittää, että lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevia sairausvakuutuslain menettelysäännöksiä muutetaan.

Ehdotuksessa lääkkeiden hintalautakunnan tehtäviä laajennettaisiin ja lautakunnan yhteyteen perustettaisiin asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän tehtävänä olisi antaa lausunto lääkkeiden hintalautakunnalle lääkkeen erityiskorvattavuudesta, kun erityiskorvattavuutta haettaisiin uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävälle valmisteelle. Ryhmässä tulisi olla lääketieteen, farmakologian, terveystalouden ja sairausvakuutuksen asiantuntemusta. Päätökset erityiskorvattavuudesta koskisivat lääkevalmisteita eikä niitä tehtäisi enää lääkeainekohtaisesti. Hintalautakunnan tulisi antaa päätös 90 päivän määräajassa. Kielteinen päätös lääkkeen erityiskorvattavuudesta tulisi perustella ja päätöksestä olisi valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Uudistusten tavoitteena on muuttaa Suomen voimassa olevaa lääkekorvausjärjestelmää siten, että se vastaa EU-direktiivin asettamia vaatimuksia kansalliselle sääntelylle. Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan erityiskorvattavuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella eikä ole olemassa toimivaltaista viranomaista, joka päättäisi lääkkeen erityiskorvattavuudesta hakemuksen perusteella.

Lääkkeiden erityiskorvattavuuden edellytyksiä ei esitetä muutettavaksi eikä esityksellä ole välitöntä vaikutusta lääkekorvausmenoihin.

Lakiehdotus liittyy vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2004. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä tiistaina 16.syyskuuta.

Tillbaka till toppen