Hoppa till innehåll
Media

Korotuksia vammaisetuuksiin ja eläkkeensaajien asumistukeen

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 28.9.2006 11.42
Tiedote -

Hallitus esittää vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien korottamista. Sosiaaliturvan tasoa parantavat toimenpiteet kohdennetaan lapsen erityishoitotukea saaviin, vammaistukilain mukaista erityisvammaistukea saaviin sekä eläkkeensaajien erityishoitotukea ja asumistukea saaviin.

Lapsen erityishoitotuki kohdentuu niille vaikeavammaisille lapsille, joiden hoito ja kuntoutus aiheuttavat huomattavan taloudellisen rasitteen lapsen lähes jatkuvan avun ja valvonnan tarpeen vuoksi. Eläkkeensaajien hoitotuen avulla edistetään ikääntyneiden mahdollisuuksia selviytyä kotona avohoidon palvelujen turvin mahdollisimman pitkään. Lapsen erityishoitotuen ja erityisvammaistuen määrä nousee vuoden 2007 alusta 355,03 euroon kuukaudessa ja eläkkeensaajien erityishoitotuen määrä 276,64 euroon kuukaudessa. Tämän15 euron korotuksen lisäksi erityistukiin tehdään vuonna 2007 normaali indeksitarkistus, jonka suuruudeksi on arvioitu noin 1,7 prosenttia. Etuuksien ylimmän määrän korottaminen parantaa arviolta 32 400 erityistukea saavan asemaa.

Eläkkeensaajien asumistuessa vuonna 2007 hyväksyttäviä asumiskustannusten enimmäismääriä korotetaan vuosittaisen tarkistuksen lisäksi 2,8 prosenttia I ja II kuntaryhmän kunnissa ja 1,4 prosenttia III kuntaryhmän kunnissa. Asumiskustannusten enimmäismäärät ovat vuoden 2007 alusta 5 878, 5 406 tai 4 742 euroa vuodessa. Asumiskustannusten enimmäismäärän tarkistamisen arvioidaan koskevan yhteensä noin 41 000 asumistuen saajaa.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, puh. 160 73866

Tillbaka till toppen