Hoppa till innehåll
Media

Studerandehälsovården för högskolestuderande förenhetligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2018 12.45 | Publicerad på svenska 12.3.2018 kl. 14.03
Nyhet

Avsikten är att studerandehälsovården för de som studerar vid universitet och yrkeshögskolor i fortsättningen ordnas på samma sätt. På så sätt får högskolestuderande studerandehälsovårdstjänster på lika villkor i hela landet.

Numera sköter Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänsterna för universitetsstuderande. Enligt propositionen utvidgas från och med år 2020 dessa tjänster till att även omfatta yrkeshögskolestuderande. SHVS producerar tjänsterna för alla som studerar vid en högskola. För ordnandet av tjänsterna svarar Folkpensionsanstalten.

Lagutkastet om förenhetligande av studerandehälsovården sänds på remiss i april när lagutkastet översatts till svenska. Det finskspråkiga utkastet kan redan läsas på adressen: http://alueuudistus.fi/opiskeluterveydenhuolto

Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen.

Ytterligare information

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63389
Anne Koskela, regeringsråd, tfn. 02951 63384
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn. 02951 63329

Tillbaka till toppen