Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kaste-pengar till sex olika projekt

Social- och hälsovårdsministeriet
31.10.2008 7.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har valt de utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården som har beviljas statsunderstöd efter den första ansökningsrundan för Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste). Sammanlagt beviljas 12,9 miljoner euro i understöd. Av den summan riktas 6,3 miljoner euro till projekt som utvecklar tjänster för barn, unga och familjer och 6,6 miljoner euro till projekt som utvecklar servicestrukturen och processer inom social- och hälsovården samt hälsofrämjande.

Statsunderstöd beviljades till sex olika projekt och det kom in totalt 16 ansökningar till ministeriet.

”I och med de erfarenheter som vi har samlat på oss under tidigare år har kriterierna för statsunderstöden blivit strängare. Understöd riktas i synnerhet till kommuners eller samkommuners utvecklingsprojekt som har en stor betydelse på en regional eller nationell nivå och vars reformer har förutsättningar att sprida sig i landet”, berättade omsorgsminister Paula Risikko.

Tjänsterna för barn, unga och familjer ska fixas

Vid den första ansökningsrundan prioriterades projekt som utvecklar tjänster för barn, unga och familjer. Målsättningen är att stöda barn och unga i deras egen utvecklingsmiljö, så att behovet av psykiatrisk institutionsvård och omhändertagande av barn och unga skulle minska. Till exempel beviljades 2 070 000 euro till Remontti-projektet som förnyar servicen för barn, unga och familjer i Egentliga Finland och Satakunta.

Till Östra och Mellersta Finland beviljades 2 350 000 euro för utveckling av välfärdstjänster för barn och unga medan TUKEVA-projektet, som stöder barns, ungas och familjers välmående, beviljades 1 870 000 euro.

”Vi fortsätter att stöda utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer även under de kommande ansökningsrundorna men målet är att det också skulle starta omfattande och nyskapande projekt inom andra temaområden. Bland annat bör primärvården förstärkas, utslagning förebyggas och välmående samt hälsa främjas”, konstaterade minister Risikko.

Understöd till boende för åldringar, samverkan mellan social- och hälsovårdstjänsterna

De övriga projekten strävar efter att utveckla tjänsterna inom social- och hälsovården och satsa på hälsofrämjande arbete. I Östra och Mellersta Finland startar ett Kaste-projekt, med vilket man vill hitta nya lösningar för boende för åldringar och göra det möjligt för dem att bo hemma så länge som möjligt. Projektet beviljas 1 200 000 euro.

I Södra Karelen, Nya Kouvola och Södra Kymmenedalen ska man förnya social- och hälsovårdsverksamheten så att den motsvarar servicestrukturerna i enlighet med Paras-projektet. Projektet beviljas 4 000 000 euro i statsunderstöd.

Till ett projekt som startar inom specialansvarsområdet i Kuopio universitets sjukvårdsdistrikt beviljas 1 370 000 euro. I hela området vill man sprida tidigare testade, goda handlingssätt för tidig identifikation, förebyggande och vård av kroniska folksjukdomar inom social- och hälsovården.

För mer information:
Biträdande avdelningschef Olli Kerola, tfn (0) 160 73859, 040 828 0108
Överinspektör Salme Kallinen-Kräkin, tfn (09) 160 73228, 050 467 1947
Regeringsråd Anne Kumpula, tfn (09) 160 74113, 050 545 0249

Bilagor (på finska):

Material från presskonferensen 31.10 2008

Tillbaka till toppen