Hoppa till innehåll
Media

Kansainvälinen romanipäivä muistuttaa romanien yhdenvertaisuudesta

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 8.4.2010 7.28
Tiedote -

Kansainvälistä romanipäivää vietetään eri puolilla Eurooppaa tänään 8. huhtikuuta. Romanipäivän tarkoituksena on nostaa esiin romaniväestön asemaan ja romanipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Romanipäivänä alkaa myös Cordobassa Espanjassa pidettävä European Roma Summit -huippukokous, johon sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä osallistuu. Ministeri Hyssälä puhuu kokouksen päätöstilaisuudessa 9. huhtikuuta.

Tavoitteena yhdenvertaisuus ja osallisuus

Romanipolitiikan päätavoitteena on romanien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen kaikilla elämän osa-alueilla. Keskiössä ovat varsinkin romaniväestön elinolosuhteet, kulttuurin suojaaminen ja syrjinnän ehkäisy.

Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin antamat suositukset ovat lisänneet velvoitteita parantaa romaniväestön asemaa ja edistää yhdenvertaisuutta jäsenmaissa. Tähän vaaditaan eurooppalaista yhteistyötä, mutta vastuu on jäsenmailla - ja viime kädessä kunnilla.

Suomi on tehnyt johdonmukaista työtä romanien aseman parantamiseksi

Suomessa romanien aseman parantamiseksi on tehty työtä yli 50 vuotta. Vuonna 1956 sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettu Romaniasiain neuvottelukunta on eri ministeriöiden, romanijärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien yhteistyöelin, jonka toiminta on ollut tuloksellista: romanien elin- ja asumisolot sekä koulutustaso ovat huomattavasti kohentuneet.

"Romanilapset käyvät samoja kouluja kuin valtaväestönkin lapset, ja romaniväestö käyttää samoja terveys- ja sosiaalipalveluja kuin muutkin. Romaneille ei myöskään ole erillisiä asuinalueita", linjaa ministeri Liisa Hyssälä.

Kaikille tarkoitettuja palveluja on kuitenkin tietyissä tilanteissa täydennetty romaniväestölle suunnatuilla erityisratkaisuilla: "Suomessa on hyviä kokemuksia muun muassa romanitaustaisista avustajista päiväkodeissa ja kouluissa. Avustajat toimivat sillanrakentajina romaniväestön ja päiväkodin tai koulun välillä tuomalla tietoa romanikulttuurista", kertoo ministeri Hyssälä.

Suomen ensimmäinen romanipoliittinen ohjelma valmistui joulukuussa 2009. Kattavan ja konkreettisen toimenpideohjelman tarkoituksena on saada aikaan pysyviä parannuksia romaniväestön asemaan. Vastuu ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamisesta on jaettu useille eri ministeriöille.

Kohti yhteistä eurooppalaista romanistrategiaa

Suomi tukee Euroopan unionin romanipolitiikan yhtenäistämistä.

"Uskon, että me hyötyisimme strategiakehikosta, joka täydentäisi ja antaisi vahvemman perustan jäsenmaiden kansallisille ohjelmille ja toimille. Hyvien käytäntöjen vaihtaminen on meille kaikille hyödyksi, jos se tapahtuu suunnitellusti."

"Kohti eurooppalaista romanistrategiaa on kuitenkin edettävä askel askeleelta. Ensimmäinen askel on Roma Platformin vahvistaminen siten, että jäsenmaiden hallitukset, komissio, romanijärjestöt ja muut keskeiset sidosryhmät osallistuvat siihen aktiivisesti. Euroopan unionin jäsenmaiden on osoitettava poliittista johtajuutta ja toimittava syrjinnän ja rasismin poistamiseksi. Yhdessä keskustelemalla hahmottuu näkemys siitä, millaisiin toimiin meidän olisi ryhdyttävä", muistuttaa ministeri Hyssälä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, puh. +358 50 5613833, [email protected]

 

 


Muualla palvelussamme Romaniasiain neuvottelukunta
Muualla verkossa Second Roma Summit (Espanjan puheenjohtajuuskauden verkkosivut)
Roma Platform (Euroopan komissio)

 

Tillbaka till toppen