Hoppa till innehåll
Media

Samma studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2018 13.30
Pressmeddelande 122/2018

Regeringen föreslår enhetliga studerandehälsovårdstjänster för både yrkeshögskole- och universitetsstuderande i hela landet.

I fortsättningen ska FPA ordna studerandehälsovården för högskolestuderande och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ska producera tjänsterna landsomfattande. Lagen ändrar inte innehållet i tjänsterna, utan det ska fortfarande specificeras i hälso- och sjukvårdslagen.

Högskolestuderande ska på samma sätt som andra invånare kunna använda landskapets allmänna hälsovårdstjänster när det är fråga om något annat än sånt som gäller studerandehälsovården. 

Största delen av verksamheten ska finansieras av statens medel. Av studerandena tas ut en obligatorisk hälsovårdsavgift som är ca 77 euro per läsår.  För SHVS:s studerandehälsovårdstjänster tas inte ut någon besöksavgift. 

Regeringspropositionen hänför sig till statsbudgeten för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. Den nya lagen om studerandehälsovården för högskolestuderande är planerad att träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 16 3384

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 16 3389

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295  16 3329

Studerandehälsovård (alueuudistus.fi)

Tillbaka till toppen