Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jämställdhetslagen revideras

Social- och hälsovårdsministeriet
14.4.2005 10.40
Pressmeddelande -

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män revideras. Den viktigaste ändringen är att bestämmelserna om arbetsplatsernas jämställdhetsplanering preciseras och att också läroanstalter omfattas av jämställdhetsplanering.

Arbetsplatser med minst 30 anställda måste ha en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen skall innehålla en redogörelse om jämställdhetsläget på arbetsplatsen, en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter. Jämställdhetsplanen skall dessutom innehålla de åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen följs och kan fastställa en tidsfrist inom vilken jämställdhetsplanen skall göras upp. En arbetsgivare som efter en uppmaning av jämställdhetsombudsmannen försummar planeringsskyldigheten kan föreläggas vite.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön definieras som diskriminering och rätten till gottgörelse på grund av diskriminering utvidgas. En förtroendeman som misstänker lönediskriminering kan i enskilda fall få tillgång till löneuppgifter.

Regeringen föreslog torsdagen den 14 april att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Lagen träder i kraft den 1 juni 2005.

Ytterligare information:
Direktör Tarja Heinilä-Hannikainen, tfn 09-160 744 94

Tillbaka till toppen