Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hälsorisker till följd av buller och vibrationer skall beaktas vid hälsoundersökningar

Social- och hälsovårdsministeriet
13.10.2005 11.38
Pressmeddelande -

De föreskrivna insatsvärdena för buller och vibrationer som medför fara för ohälsa skall beaktas vid planeringen av hälsoundersökningar inom företagshälsovården. Statsrådet ändrade torsdagen den 13 oktober förordningen om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa. Ändringarna hänför sig till Europaparlamentets och rådets s.k. bullerdirektiv (2003/10/EG) och vibrationsdirektiv (2002/44/EG).

En arbetstagare skall ges möjlighet att genomgå en hörselkontroll om bullerexponeringen överstiger det föreskrivna lägsta insatsvärdet för daglig exponering 80 dB. Om den dagliga bullerexponeringen är 85 dB eller mera skall regelbundna hörselkontroller ordnas.

En arbetstagares hälsotillstånd skall regelbundet följas upp om arbetstagarens exponering för vibrationer överstiger det föreskrivna insatsvärdet för handvibration eller det föreskrivna insatsvärdet för kroppsvibration.

Exempel på faktorer som medför särskild fara för ohälsa anges i förordningens bilaga. Sådana fysikaliska faktorer är till exempel buller, hand- och kroppsvibrationer, tryckväxlingar, joniserande strålning, icke-joniserande strålning och temperaturförhållanden som avviker från det normala.

Förordningen träder i kraft stegvis. De bestämmelser som hänför sig till vibrationsdirektivet träder i kraft den 1 november 2005 och de bestämmelser som hänför sig till bullerdirektivet träder i kraft den 15 februari 2006.

Ytterligare information:
Medicinalrådet Matti Lamberg, tfn 09-160 743 42
Överingenjör Ilkka Kyttälä, tfn 09-160 724 93
Specialforskare Esko Toppila, Institutet för arbetshygien, tfn 040 550 90 05

Tillbaka till toppen