Hoppa till innehåll
Media

Goda erfarenheter av förlikning i brottmål

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2004 11.30
Pressmeddelande -

Erfarenheterna av förlikning av brott och skadegörelse som unga personer gjort sig skyldiga till har varit goda. Förlikning i brottmål har visat sig fungera bra i praktiken och man har kunnat ingripa i barns och ungas problem på ett meningsfullt sätt.

Cirka 80 procent av befolkningen bor inom områden där förlikningstjänster finns att tillgå. Förlikningsverksamheten är frivillig för kommunerna. Verksamheten har inte nämnvärt ökat de senaste åren. Social- och hälsovårdsministeriet har som mål att förlikning i brottsmål blir lagstadgad så att alla finländare omfattas av verksamheten. Det här målet har skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Vanhanens regering.

Förlikning är ett modernt sätt att behandla brott och dess följder. Då brottsmål behandlas vid domstol försöker gärningsmannen i allmänhet påvisa sin oskuld eller åtminstone ringakta händelsen. Förlikningen utgår från att gärningsmannen bekänner sin skuld. Vid förlikning försöker parterna få till stånd ett avtal om skadestånd eller om andra åtgärder som leder till försoning.

Regionala förlikningsdagar

Regionala förlikningsdagar ordnas länsvis med början i Uleåborg 17.3 och därefter i Tammerfors 23.3, Kuopio 24.3, Vasa 24.3 på finska och 25.3 på svenska, Helsingfors 29.3, Kouvola 30.3 och Rovaniemi 1.4. Datumet för Åbo är ännu öppet.

Vid de ovan nämnda tillfällena utreder man den regionala situationen och bygger upp ett samarbete med tanke på att förlikningen blir lagstadgad. Personalen inom förlikningsverksamheten, personal och förtroendevalda inom socialväsendet, representanter för polis, åklagare, kompetenscentrumen för det sociala området och domstolarna inbjuds att delta.

Ytterligare information ges av länens kontaktpersoner och vid social- och hälsovårdsministeriet av regeringssekreterare Eeva Kangasniemi, tfn (09) 160 743 52 och överinspektör Anne Hujala, tfn (09) 160 739 07.

Länens kontaktpersoner:
Helsingfors: [email protected]
Vasa: [email protected]rmin.fi
Åbo: [email protected]
Uleåborg: [email protected]
Kuopio: [email protected]
Tammerfors: [email protected]
Rovaniemi: [email protected]
Kouvola: [email protected]

Tillbaka till toppen