Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förordning om medling vid brott och i vissa tvister

Social- och hälsovårdsministeriet
12.4.2006 10.50
Pressmeddelande -

Statsrådet gav den 12 april en förordning om medling vid brott och i vissa tvister. Genom förordningen preciseras fördelningen av den statliga ersättningen för medlingsverksamheten samt grunderna för fördelningen. Bestämmelserna om delegationen för medling vid brott har överförts till förordningen och delegationens uppgifter har preciserats.

Lagen om medling vid brott och i vissa tvister trädde i kraft i början av året. Medlingstjänster ordnas från och med den 1 juni på det sätt som lagen förutsätter. Staten ersätter kostnaderna för ordnande av medlingsverksamheten. Avsikten är att det sammanlagda ersättningsbeloppet skall motsvara de kostnader som uppkommer av upprätthållande av medlingsbyråerna, tillhandahållande av tjänsterna och utbildning av de personer som deltar i medlingsverksamheten.

Ersättningens sammanlagda belopp fördelas mellan länsstyrelserna. Grunderna för fördelningen är länets invånarantal, areal och brottslighetssituation. Ersättningen till tjänsteleverantörerna fastställs enligt samma grunder. Den infördes viktkoefficienten för beräkningsgrunden fastställs enligt förordningen så att 70 procent av ersättningen betalas på grundval av invånarantalet i länet, 15 procent på grundval av arealen och 15 procent på grundval av brottsligheten.

Statsrådet fattade beslut om innehållet i förordningen den 12 april. Förordningen träder i kraft den 18 april 2006. Statsrådet fattade även beslut om tillsättande av en delegation för medling vid brott.

Ytterligare information: socialrådet Martti Lähteinen, tfn 09-160 743 51

Tillbaka till toppen