Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förebyggande av våld inom familjen skall ingå i kommunernas välfärds- och säkerhetsplanering

Social- och hälsovårdsministeriet
12.5.2008 7.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Kommunförbundet rekommenderar att förebyggande av våld inom familjen och i parrelationer tas i beaktande i kommunernas verksamhet. De rekommenderar att det våldsförebyggande arbetet ingår i kommunernas välfärdsstrategi och säkerhetsplanering. Det förebyggande arbetet bör vara både tväradministrativt och multiprofessionellt.

Rekommendationerna baserar sig på finländska verksamhetsmodeller och arbetspraxis samt internationella rekommendationer. Det är viktigt att införa god arbetspraxis som en del av bas- och specialservicen inom social- och hälsovården. Verksamheten bör bara täckande, kontinuerlig och bestående.

Det våldsförebyggande arbetet skall vara koordinerat och bygga på konkreta handlingsplan. Arbetsfördelningen mellan sektionerna bör definieras i kommunerna. Likaså vem som är ansvarig och leder arbetet. Det är också viktigt att förbättra personalens yrkesmässiga färdighet att ingripa mot våld och att öka forsknings- och utvecklingsarbetet inom området.

Olika grupper (till exempel barn, unga, åldringar och handikappade) som har drabbats av våld behöver lämpliga service- och vårdmodeller.

Det effektivaste sättet att förebygga och minska våld är att erbjuda långsiktig hjälp till våldsamma personer.

I rekommendationerna poängteras att det är viktigt att medborgarorganisationerna är med i kommunernas våldsförebyggande arbete. Informationen spelar också en betydande roll.

Kommunernas revisionsnämnder kan utvärdera hur rekommendationerna uppföljs. I kommunernas samarbetsområden utvärderas rekommendationerna i samband med annan verksamhet. På riksnivå utvärderas rekommendationerna år 2011.

Social- och hälsovårdsministeriets och Finlands Kommunförbunds rekommendationer för förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen riktar sig till kommunernas social- och hälsovårdsenheter och syftet är att stödja det kommunala och regionala våldsförebyggande arbetet.

Rekommendationerna har publicerats på SHM:s och Kommunförbundets webbsidor, www.stm.fi/julkaisut och www.kunnat.net/soster. Rekommendationerna översätts till svenska för tillfället.

Den finska publikationen: Tunnista, turvaa, toimi. Suositukset sosiaali- ja terveystoimelle lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen. Helsinki 2008. 40 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050, 2008:9) ISBN 978-952-00-2586-1 (nid.), ISBN 978-952-00-8 (PDF)

För mer information: utvecklingschef Helena Ewalds, Stakes, tfn (09) 396 72410, 050 466 2854
direktör Jussi Merikallio, Kommunförbundet, tfn (09) 771 2602, 050 66 748
projektchef Sirkka Rousu, Kommunförbundet, tfn (09) 771 2610, 050 301 9132
ytterligare information om kommunerna: chefen för familjeenheten vid Esbo stad, Marjatta Karhuvaara, tfn (09) 816 23 407

Tillbaka till toppen