Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förändringar i boendeutgifterna som beaktas i samband med pensionstagares bostadsbidrag

Social- och hälsovårdsministeriet
11.12.2008 12.20
Pressmeddelande -

Maximibeloppet för de boendeutgifter som beaktas i samband med pensionstagares bostadsbidrag höjs från och med början av nästa år med 4,6 procent. Höjningen motsvarar förändringen i folkpensionsindexet. Statsrådet fattade beslut om innehållet i förordningen torsdagen den 11 december.

Som boendekostnader för pensionstagare som bor i egnahemshus godkänns kostnader för uppvärmning, vatten och underhåll. Vatten- och uppvärmningsnormen höjs så att de motsvarar höjningen av kostnaderna. I bostäder med centralvärme är höjningen i uppvärmningsnormen 0,24 euro per kvadratmeter i månaden och i vattennormen 2,68 euro per kvadratmeter i månaden. Underhållsnormen för egnahemshus samt för bostäder utan centralvärme och vattenledning, uppvärmningsnormen och vattenormen höjs med 4,6 procent.

Förordningen om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare justeras årligen. Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2009.

För mer information: äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn (09) 160 73866

Tillbaka till toppen