Hoppa till innehåll
Media

Flexiblare förskottsbetalningar vid arbetslöshetskassorna från och med juli

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2009 11.18
Pressmeddelande -

Arbetslöshetskassorna får ökade möjligheter att betala arbetslöshetsförmåner i förskott i situationer där till exempel nya ansökningar har stockats. Ändringen av lagen om utkomstskydd tryggar utkomsten för den som har blivit arbetslös i en situation där beslutet att bevilja arbetslöshetsförmån inte kan ges inom en skälig tid. Reformen minskar dessutom behovet av att ansöka om utkomststöd som beviljas av kommunen.

Den ökade andelen arbetslösa och permitterade under vårens lopp har ökat andelen ansökningar om arbetslöshetsunderstöd och det har lett till att ansökningarna har stockats vid vissa arbetslöshetskassor.

Arbetslöshetskassan kan betala ut förmåner till medlemmar som sannolikt har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagspenning. Arbetslöshetskassan har rätt att självständigt besluta om förskott betalas och hur mycket. Möjligheten till förskottsbetalning gäller även Folkpensionsanstalten.

Regeringen föreslog torsdagen den 25 juni att lagen ska stadfästas och avsikten är presidenten stadfäster lagen på fredag. Lagändringen träder i kraft från och med den 1 juli.

För mer informationregeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn (09) 160 73868
Tillbaka till toppen