Hoppa till innehåll
Media

Familjeledigheterna utreds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2005 12.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har gett juris kandidat Janne Metsämäki i uppdrag att utreda utjämningen av kostnaderna för familjeledigheterna. Utredningsmannen har bland annat till uppgift att utreda hur man kunde främja att båda föräldrarna och särskilt papporna deltar i vården av barnen samt hur systemet för att ersätta kostnaderna för familjeledigheterna kunde utvecklas. Utredningsmannen skall även göra en framställning om hur man kunde få särskilt papporna att i större utsträckning ta ut föräldraledighet.

Utredningsmannen har tillsatts för tiden 1.6-15.9.2005.

Ytterligare information:
utredningsman Janne Metsämäki, tfn 040 522 36 14

Tillbaka till toppen