Hoppa till innehåll
Media

Europeiska recept berättigar snart till köp av läkemedel i övriga EU-länder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2013 11.58
Pressmeddelande -

Från början av 2014 kan patienter köpa läkemedel med recept som skrivits ut i Finland även på apotek i övriga EU- och EES-länder. På motsvarande sätt kan man på apotek i Finland köpa läkemedel med europeiska recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land.

Patientdirektivet förpliktar att godkänna recept som skrivits ut i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz om det finns försäljningstillstånd för läkemedlet i den medlemsstat där man ämnar köpa läkemedlet.

Patienten ska själv be läkaren att skriva ut ett europeiskt recept. När läkemedel köps utanför Finlands gränser, ska patienten själv betala hela priset på dem, och i efterhand kan han eller hon söka ersättning hos Folkpensionsanstalten. Även om det inte skulle finnas försäljningstillstånd för ett visst läkemedel i Finland, ska sjukförsäkringsersättning beviljas om något annat jämförbart preparat är ersättningsgillt i Finland.

Ett europeiskt recept skrivs ut i huvudsak på grund av det verksamma ämnet. Ett undantag från detta utgör s.k. biologiska läkemedelspreparat eller vissa specialsituationer som läkaren anfört skäl för. Narkotiska ämnen kan inte förskrivas med ett europeiskt recept.

Apotek kan vägra att ge ut ett läkemedel till en patient om det finns vissa misstankar om det utländska receptets äkthet, innehåll eller begriplighet. Ett recepts giltighetstid bestäms enligt lagstiftningen i det land där läkemedlet köps. Till exempel i Finland är recept giltiga i ett år.

Regeringen föreslog torsdagen 12.12.2013 att lagen om ändring av läkemedelslagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1.1.2014.

Mer information

Mari Laurén, regeringssekreterare, tfn 02951 63375
Pasi Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63358
[email protected]På vår webbplats

Läkemedelsförsörjning 

Europeisk läkemedelsförskrivning

Tillbaka till toppen