Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor sam...

Social- och hälsovårdsministeriet
2.12.2005 10.30
Pressmeddelande -

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor sammanträder den 8-9 december i Bryssel. Finland representeras vid mötet av omsorgsminister Liisa Hyssälä och arbetsminister Tarja Filatov. Även statssekreterare Leila Kostiainen från social- och hälsovårdsministeriet deltar i mötet.

Rådet behandlar kommissionens slutsatser om pandemisk influensa och för en politisk diskussion om informationen i anslutning till en pandemi och om en höjning av beredskapsnivån. Finland anser det viktigt att man med veterinärmedicinska åtgärder försöker minska spridningen av fågelinfluensan så effektivt som möjligt i de länder där sjukdomen konstaterats.

Rådet behandlar också förslaget till en förordning om läkemedel för pediatrisk användning. Avsikten är att nå ett politiskt samförstånd om förslaget. Syftet med förordningen är att främja utvecklingen av läkemedel för barn och att säkerställa kvaliteten på forskningen kring dessa läkemedel.

Rådet behandlar även kommissionens grönbok om psykiska hälsa och försöker nå en politisk överenskommelse om förslaget om ändring av arbetstidsdirektivet.

Ytterligare information:
medicinalrådet Merja Saarinen, SHM, tfn (09) 160 74030 (influensapandemi)
jurist Riikka Laakso, SHM, tfn (09) 160 74007 (läkemedel för barn)
överläkare Eero Lahtinen, SHM, tfn (09) 160 74032 (psykisk hälsa)
regeringsrådet Esa Lonka, AM, tfn 050 396 0198 (arbetstidsdirektivet)

Tillbaka till toppen