Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor 2.-3.6.

Social- och hälsovårdsministeriet
27.5.2005 9.00
Pressmeddelande -

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor sammanträder den 2-3 juni i Luxemburg. Från Finland deltar omsorgsminister Liisa Hyssälä och arbetsminister Tarja Filatov.

Rådet behandlar förordningen om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut. Målet är att enas om en allmän riktlinje om förordningen, som redan har en erforderlig majoritet bakom sig.

Rådet för en allmän debatt om förslaget till förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Avsikten är att nå ett politiskt samförstånd. Finland anser att det är viktigt att harmonisera lagstiftningen om närings- och hälsopåståenden och har föreslagit att länderna skulle kunna tillämpa egna produktvisa kriterier på påståenden om salt och natriumhalten i livsmedel. Finland kommer vid mötet att lämna ett yttrande där man betonar de fördelar som ett minskat salt- och natriumintag har på folkhälsan.

Rådet för också en allmän debatt om förslaget till ny hälso- och konsumentstrategi samt diskuterarförslaget om ändring av arbetstidsdirektivet.

Ytterligare information:
överinspektör Terhi Tulkki, SHM, tfn 09-160 731 75 (jämställdhetsinstitutet)
överläkare Eero Lahtinen, SHM, tfn 09- 160 740 34 (hälso- och konsumentpol. programmet)
konsultativ tjänsteman Anne Haikonen, HIM, tfn 09-160 636 54 (livsmedel)
handelsrådet Leena Mannonen, HIM, tfn 09-160 637 16 (livsmedel)
regeringssekreterare Liisa Heinonen, AM, tfn 010 60 480 17 (arbetstidsdirektivet)

Tillbaka till toppen