Hoppa till innehåll
Media

EU:s jämställdhets-och familjeministrar samlas i Tyskland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2007 6.30
Pressmeddelande -

Europeiska unionens jämställdhets och familjeministrar samlas i Bad Pyrmont, Tyskland, den 15−16 maj. Från Finland deltar jämställdhetsminister Stefan Wallin.

Det informella mötets tema är att göra sammanhållningen mellan familjerna starkare, genom att erbjuda samma möjligheter för män och kvinnor, både inom arbets- och familjelivet. Minister Wallin, som är en av mötets huvudtalare, kommer i sitt tal att ta upp temat traditionella rollmodeller och om behovet att förändra dem, speciellt då det gäller männen.

Temat baserar sig till stor del på de politiska linjedragningar som gjordes upp under Finlands EU-ordförandeskap. Finland anser att sammanjämkandet av arbets-, familje- och privatlivet är en viktig del av diskussionerna gällande EU:s befolkningsutveckling och Lissabonstrategin.

Tillbaka till toppen