Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s hälsovårdsministrar sammanträdde i Luxemburg

Social- och hälsovårdsministeriet
3.6.2005 15.30
Pressmeddelande -

Europeiska unionens råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor sammanträdde den 3 juni i Luxemburg. Från Finland deltog omsorgsminister Liisa Hyssälä. Rådet nådde ett politiskt samförstånd om förslaget till förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Rådet behandlade även förslaget till ett nytt hälso- och konsumentpolitiskt program.

Finland ansåg att det är viktigt att harmonisera lagstiftningen om närings- och hälsopåståenden och förhöll sig positivt till förslaget till ny förordning. Finland har föreslagit att länderna kunde tillämpa egna produktvisa kriterier på påståenden om salt och natriumhalten i livsmedel. Finland har inte fått förståelse för sin ståndpunkt av de övriga medlemsländerna. Enligt Finland främjar inte de gällande natriumgränserna ett minskat saltintag. Finland lämnade vid mötet ett yttrande där man betonar de fördelar som ett minskat salt- och natriumintag har på folkhälsan.

I förslaget till nytt hälso- och konsumentpolitiskt program betonas en effektivare styrning av individens val med hjälp av information och hälsofostran. Enligt Finland är det dock viktigare att ge människorna en möjlighet till hälsosamma val. Finland anser att programmets allmänna målsättning att beakta hälsan inom alla politikområden borde vara programmets primära mål och därför borde programmet mera än hittills betona och stöda detta.

Ytterligare information:
överläkare Eero Lahtinen, tfn 09-160 740 32, 050 363 29 86
överinspektör Noora Heinonen, tfn 09-160 731 67, 050 364 78 16

Tillbaka till toppen