Hoppa till innehåll
Media

EU-Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2004 9.00
Pressmeddelande -

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder i Bryssel torsdagen den 4 mars. Från Finland deltar social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre.

Rådet diskuterar förberedelserna inför Europeiska rådet i vår. Avsikten är att godkänna ett grundbudskapsdokument (key messages) som skall ges till Europeiska rådet. Finland understöder ett godkännande av dokumentet. De centrala grundbudskapen är bl.a. att de sysselsättningsmålsättningar som ställdes upp i Lissabon för år 2010 inte uppnås utan tilläggsåtgärder, att medlemsländerna skall främja arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga och satsa på mänskligt kapital, att pensionssystemen skall uppmuntra arbetstagarna att stanna längre kvar i arbetslivet samt att det är viktigt att främja jämställdheten mellan könen och att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all politik. Dessutom uppmanas alla medlemsländer att fastställa åtgärder för att förbättra möjligheterna för dem som är i den allra svåraste situationen att komma in på arbetsmarknaden.

Ministrarna diskuterar också kommissionens meddelande om arbetstidsdirektivet från december. Som bakgrund ligger EG-domstolens tolkning (i fallen SIMAP och Jaeger) att läkarnas jourtjänstgöring på arbetsplatsen i sin helhet skall räknas som arbetstid. Det här avviker från kommissionens och flera medlemsstaters tolkningar.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Hanna Rinkineva, tfn (09) 160 744 34. 050-559 91 61, social- och hälsovårdsministeriet
regeringsrådet Liisa Heinonen, tfn (09) 160 480 17, 040-502 38 15, arbetsministeriet

Tillbaka till toppen