Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Elektronisk patientinformation förnyar den finländska hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2007 9.00
Pressmeddelande -

Ett nationellt dataförvaltningssystem för hälsovården konstrueras i Finland. Till systemet hör en elektronisk receptcentral, ett elektroniskt arkiv för patientinformation och elektronisk patientjournal. Under de kommande fyra åren skall de elektroniska system för patientjournaler som redan är i bruk i landet samt apotekens datasystem förnyas, så att de motsvarar de nationella kraven. Målet med reformen är att förbättra patient- och datasekretessen samt att göra systemet mer kontinuerligt och kostnadseffektivt.

Redan nu är elektroniska datasystem ett vanligt arbetsredskap för största delen av personalen inom social- och hälsovården. Vid nästan varje hälsovårdscentral och sjukhus används en elektronisk patientjournal. Under de senaste åren har man också tagit i bruk regionala datasystemlösningar. Tre fjärdedelar av sjukvårdsdistrikten har ett elektroniskt remiss-responssystem. De övriga sjukvårdsdistrikten har ett dylikt system på försök eller planerar att ta i bruk ett. Också inom socialvården används elektroniska datasystem mer frekvent.

All patientinformation från samma ställe

I och med reformen antecknas all patientinformation elektroniskt enligt en enhetlig modell, patientdokumenten undertecknas elektroniskt och skickas till ett nationellt arkiv. Olika vårdenheter kan leta efter information från det nationella elektroniska arkivet, ifall patienten ger sitt samtycke. Patientsäkerheten förbättras eftersom väsentlig information hittas snabbt och okomplicerat oberoende av vilken hälsovårdsenhet patienten befinner sig vid.

Patienten bestämmer själv över hur den egna informationen används och han eller hon kan själv utnyttja informationen som finns i det elektroniska arkivet. Det går att kontrollera de egna patient- och receptuppgifterna tryggt via internet.

Hela den offentliga hälsovården, samt de privata hälsovårdsproducenter som vill arkivera patientinformationen elektroniskt, har tillgång till det nationella elektroniska arkivet för patientinformation. Folkpensionsanstalten (FPA) konstruerar och upprätthåller arkivet men de olika hälsovårdsenheterna fungerar som de egentliga upprätthållarna av registret. Arkivet tas i bruk år 2009.

Det elektroniska receptet ersätter pappersreceptet

Elektroniskt recept, det vill säga eReceptet, tas så småningom i bruk i hela landet och ersätter pappersreceptet. Det blir lättare och snabbare att förnya läkarrecept. Tolkningsproblemen som uppstår i och med otydlig handstil försvinner. Det går inte heller att förfalska eller stjäla elektroniska recept. Patienten kan hämta sin medicin från vilket apotek som helst och han eller hon kan också få information via nätet om recept och mediciner.

Systemet med elektroniska recept börjar tas i bruk i Åbo och Kotka hösten 2008. På samma gång får medborgarna tillgång till information via nätet. Ibruktagandet sker stegvis fram till år 2011. Målet är att hälften av recepten skall vara elektroniska år 2010.

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft den 1 juli 2007 och lagen om elektroniska recept den 1 april 2007.

För mer information: utvecklingschef Pentti Itkonen, tfn (09) 160 73880, konsultativ tjänsteman Annakaisa Iivari, tfn (09) 160 7443

Tillbaka till toppen