Hoppa till innehåll
Media

Direktiv harmoniserar kraven på solvens för försäkringsbolagen i EU

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2015 13.45
Pressmeddelande

De nuvarande kraven på solvens för försäkringsbolagen ersätts i Finland med bestämmelser som är i enlighet med EU:s så kallade Solvens II -direktiv. I fortsättningen baserar sig mätningen av solvens på en övergripande riskbedömning samt en värdering av skulderna på marknadsvillkor. Det nya sättet att mäta beaktar den verkliga risken noggrannare än de nuvarande metoderna. Målet är att förbättra den bild som försäkringsbolagen ger av sin ekonomiska situation.

Försäkringsbolagen omfattas av två kapitalkrav: minimikapitalkrav och solvenskapitalkrav. Försäkringsbolagen ska uppfylla kapitalkraven med egen solvens som är av tillfredställande hög kvalitet.

Direktivet Solvens II gäller liv- och skadeförsäkringsbolag. De viktigaste ändringarna gäller stora finska försäkringsbolag. Små försäkringsbolag och försäkringsföreningar blir delvis utanför direktivet. Direktivet gäller inte finska arbetspensionsförsäkringsbolag. Ett separat förslag som gäller arbetspensionsförsäkringsbolagens solvens har nyligen godkänts i riksdagen.

Tillsynen av försäkringsbolagen preciseras. I Finland är det Finansinspektionen som är den tillsyns- och samarbetsmyndighet som direktivet föreskriver. Dess tillsyn gäller utöver enskilda försäkringsbolag också försäkringsbolagsgrupper. Framför allt gäller tillsynen försäkringsbolagens förvaltningssystem, balans enligt Solvens II -regleringen och uppfyllande av kapitalkraven.

Avsikten med Solvens II -direktivet är att förenhetliga kraven på försäkringsbolagens solvens och principerna för försäkringstillsynen i EU samt att förbättra försäkringstagarnas och förmånstagarnas skydd.

Regeringen föreslog torsdagen den 19 mars att de lagar som ärendet gäller ska stadfästas, och avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredagen. Huvudparten av lagarna träder i kraft den 1 januari 2016 och de tillämpas med många övergångstider. En del av direktivets krav har trätt i kraft i Finland redan den 1 januari 2014.

Ytterligare information

direktör Hannu Ijäs, tfn 02951 63248, [email protected]
konsultativ tjänsteman Juha Jokinen, tfn 0295 63594, [email protected]På vår webbplats

Nationellt ikraftsättande av Solvens II-direktivet

Tillbaka till toppen