Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den sociala tryggheten för stipendiater förbättras

Social- och hälsovårdsministeriet
12.6.2008 11.10
Pressmeddelande -

Regeringen beslöt vid sin session torsdagen den 12 juni att ge en proposition till riksdagen om att förbättra och klarlägga den sociala tryggheten för dem som arbetar på stipendium. Genom de föreslagna lagändringarna börjar stipendiater omfattas av lagstadgat inkomstrelaterat pensionsskydd och rehabiliteringsförmåner enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) för stipendiearbetets del.

Stipendiater börjar också omfattas av lagstadgad grupplivsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring. De blir dessutom på grund av den arbetsinkomst som fastställts för dem i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare delaktiga av inkomstrelaterade dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen och av Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare och av vissa lagar som har samband med den till riksdagen på fredag. Lagarna skulle träda i kraft från och med början av år 2009.

Enligt propositionen skulle en stipendiat som är bosatt i Finland vara skyldig att försäkra sig i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när han eller hon har beviljats stipendium från Finland, med stöd av vilket han eller hon arbetar i Finland minst fyra månader utan avbrott. Dessutom skall hans eller hennes LFöPL-årsarbetsinkomst av denna verksamhet uppskattas till minst 3 093,33 euro. Stipendiatens pensionsskydd bestäms på den årsarbetsinkomst som fastställts för honom eller henne på samma sätt som i fråga om lantbruksföretagare.

Behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet skulle också lättas upp. Enligt en bestämmelse skulle en stipendiat som före arbetslösheten började på grund av sitt stipendiearbete har varit försäkrad i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare sammanlagt minst två år under de föregående fyra åren rätt till arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning under de 130 första arbetslöshetsdagarna.

Under vissa förutsättningar kan stipendiatarbete också utföras utomlands. Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet ändras så att stipendiater som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare har möjlighet att omfattas den finska lagstiftningen om social trygghet under arbete utomlands i tio år.

I och med reformen ska stipendiaterna betala lagstadgade försäkringsavgifter och försäkringspremier av sina arbetsstipendier. Avgifterna och premierna utgör sammanlagt ungefär 14 procent av de stipendier som beviljas.

För mer information: regeringssekreterare Maritta Hirvi, tfn (09) 160 74338

.

Tillbaka till toppen