Hoppa till innehåll
Media

De rättsliga påföljderna i jämställdhetslagen förstärks

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2008 12.15
Pressmeddelande -

Jämställdhetslagens bestämmelser om gottgörelse och förbud mot motåtgärder ändras så att de också gäller dem som tillhandahåller varor och tjänster. Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Jämställdhetslagen förbjuder redan nu personer som tillhandahåller tjänster och varor att diskriminera. I och med ändringen är det möjligt att genom effektiva påföljder ingripa mot diskriminering, i sista hand genom att väcka talan vid en domstol. Minimibeloppet på gottgörelse är 3 000 euro. Beloppet är ändå inte definitivt och beroende på omständigheterna kan skyldigheten att betala gottgörelse slopas.

Jämställdhetsombudsmannen ska också i fortsättningen med hjälp av anvisningar och råd försöka förhindra att brott mot jämställdhetslagen begås. Målet för direktivet är att säkra en enhetlig och hög nivå av skydd mot diskriminering.

Dessutom blir arbetsgivarens skyldighet att lämna utredning lika omfattande som före ändringen av jämställdhetslagen som trädde i kraft år 2005.

Lagen om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män träder i kraft den 1 januari 2009.

För mer information: överinspektör Pamela Sinclair, tfn (09) 160 74154

Tillbaka till toppen