Hoppa till innehåll
Media

De lagutkast som gäller social- och hälsovårdsreformen har lämnats till rådet för bedömning av lagstiftningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2020 17.36

Den 14 oktober lämnade social- och hälsovårdsministeriet utkastet till proposition med förslag till lagstiftning om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet till rådet för bedömning av lagstiftningen.

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården har gått igenom de remissvar som kom in under remissbehandlingen av social- och hälsovårdsreformen den 15 juni–25 september 2020 och fastställt riktlinjer samt gjort ändringar i utkastet till regeringens proposition. Ändringsförslagen gällde i huvudsak finansieringen, styrningen och självstyret, organiseringsansvaret, köpta tjänster och avtals ogiltighet, överföringen av uppgifter mellan kommunerna och de välfärdsområden som ska bildas, samarbetsavtalen mellan välfärdsområdena och reformens ikraftträdande. Sammanlagt inkom 804 remissvar. 

Regeringen färdigställer propositionen efter att den har fått synpunkter av rådet för bedömning av lagstiftningen. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i december 2020. För att den föreslagna helheten ska träda i kraft krävs riksdagens godkännande.

Välfärdsområdenas verksamhet ska inledas av ett temporärt beredningsorgan genast när den lagstiftning som föreslås i propositionen har trätt i kraft. Välfärdsområdesval ska förrättas i början av 2022, och därefter inleder välfärdsområdenas fullmäktigeförsamlingar sin verksamhet. Enligt förslaget överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Lagstiftningen 14.10.2020

Ytterligare information:
Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 642, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 463, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Tillbaka till toppen