Hoppa till innehåll
Media

Chatta med minister Hyssälä: Alla socialskyddstjänster från ett och samma stä...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2008 11.24
Pressmeddelande -

Ett av de centrala målen för reformen av den sociala tryggheten är att göra systemet enklare och entydigare. Klienten bör få sociala understöd inom rimlig tid utan långvariga avbrott i utkomsten. Sata-kommittén som bereder reformen av den sociala tryggheten har bland annat tänkt över en modell, enligt vilken klienten kunde få alla centrala tjänster och understöd som hänför sig till den sociala tryggheten från ett och samma ställe, till exempel från Folkpensionsanstalten.

Välkommen att diskutera reformen av den sociala tryggheten med social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä i realtid på diskussionsforumet Dinåsikt.fi torsdagen den 6 november klockan 11-12. Temat för chat-diskussionen är: Kan principen om att uträtta alla ärenden på ett och samma ställe förverkligas? Är det möjligt att erbjuda de centrala socialskyddstjänsterna från ett och samma ställe i hela landet?

Kom till chatten och berätta vad du tycker och tänker! www.dinasikt.fi
(Du måste registrera dig på förhand på adressen www.dinasikt.fi/chat)

Öppen diskussion om reformen av den sociala tryggheten

På Dinåsikt.fi-forumet pågår en diskussion om reformen av den sociala tryggheten fram till den 9 november.

Nyckelfrågorna i diskussionen är:

Understöder du principen om att uträtta alla ärenden på ett och samma ställe? Tror du att det är möjligt att erbjuda de centrala socialskyddstjänsterna från ett och samma ställe i hela landet?

Behövs behandlingstider för de centrala sociala understöden?

Skulle du själv utnyttja möjligheten att elektroniskt följa med hur ditt eget ärende framskrider?

Den första medborgardiskussionen om reformen av den sociala tryggheten ordnades på diskussionsforumet Dinåsikt.fi i februari 2008. Temat för den diskussionen var: En sporrande och rättvis social trygghet för alla – men hur? Det kom in närmare 500 diskussionsinlägg, vilket är hittillsvarande rekord för alla diskussioner på Dinåsikt-forumet.

Sata-kommittén bekantar sig med inläggen som skickas till forumet och ett sammandrag av diskussionen överräcks till alla medlemmar i kommittén och dess sektioner. Sata-kommittén utnyttjar responsen i sitt arbete. Inläggen ger kommittén konkreta instruktioner för utvecklingsarbetet av lagstiftningen som berör den sociala tryggheten.

För mer information:
informatör Jessica Gustafsson, tfn (09) 160 73124, 050 381 3478
[email protected]

Tillbaka till toppen