Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om olycksfallsförsäkringspremier förtydligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2010 11.26
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att principerna för fastställande av olycksfallsförsäkringspremier förnyas. Försäkringsbolagen borde fastslå försäkringspremierna så att de står i skälig proportion till risken för olycksfall och yrkessjukdom samt till de förväntade ersättningskostnaderna.

Grunderna för fastställande ska tillämpas enhetligt på alla försäkringstagare. Då man fastslår premierna bör man också försäkra sig om att den försäkrades intresse tryggas.

I försäkringspremierna ska man ta arbetsgivarens förebyggande åtgärder mot olycksfall i beaktande. Denna skyldighet som för närvarande endast gäller stora företag skulle nu utvidgas till alla företags försäkringspremier. Genom ändringen försöker man uppmuntra även små och medelstora företag till ett mer resultatgivande arbete för att främja olycksfall än hittills.

Man vill också öka konkurrensen mellan olycksfallsförsäkringsbolagen. Regelverket gällande premier minskar. Detta möjliggör utveckling av ett mer flexiblare försäkringspremiesystem som passar olika behov vid företagen. Försäkringsbolagens rätt att inför uppgörandet av försäkringsanbud få löne- och olycksfallsuppgifter från arbetsgivaren utvidgas. 

Regeringen gav beslut om innehållet i lagen torsdagen den 29 april, och republikens president avger förslaget till riksdagen på fredagen.

Ytterligare uppgifter

Regeringsråd Jaakko Hannula, tfn 09 160 73883, [email protected]Tillbaka till toppen