Hoppa till innehåll
Media

Barnombudsmannen inledde sin verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2005 11.10
Pressmeddelande -

Finlands första barnombudsman Maria Kaisa Aula inledde sitt arbete den 1 september.

Barnombudsmannen är en självständig myndighet som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Barnombudsmannen främjar barnens intressen och tar tillvara barns rättigheter i samarbete med andra myndigheter och organisationer. Barnombudsmannen har till uppgift att följa barns och ungas levnadsförhållanden och bevaka lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet samt deras effekter på barns och ungas välfärd, ta initiativ i frågor som gäller barn och unga, upprätthålla kontakter med barn och unga och förmedla deras synpunkter till beslutsfattare samt främja fullgörandet av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen behandlar inte frågor som gäller enskilda barn eller familjer. De här uppgifterna handhas bland annat av socialmyndigheterna och rättsväsendet.

Barnombudsmannens placeringsort är Jyväskylä.

Kontaktinformation:
Barnombudsmannens byrå
PB 41, 40101 JYVÄSKYLÄ
Telefon: barnombudsman Maria Kaisa Aula 09-160 739 85, avdelningssekreterare Pirkko-Liisa Rautio 09-160 739 86
E-post: [email protected]

Tillbaka till toppen