Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Avbytarservicen för lantbruksföretagare utreds

Social- och hälsovårdsministeriet
10.10.2005 8.28
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utveckla avbytarservicen för lantbruksföretagare. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda hur avbytarsystemet under innevarande regeringsperiod kunde utvecklas på det sätt som regeringsprogrammet förutsätter. Arbetsgruppen skall också utreda vilka möjligheter det finns att på längre sikt utöka avbytarservicen för husdjursföretgare. Målet är även att förenkla och modernisera systemet samt att säkerställa tillgången på yrkeskunniga avbytare. Arbetsgruppens ordförande är regeringsrådet Riitta Kuusisto från social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 mars 2006.

Ytterligare information:
Regeringsrådet Riitta Kuusisto, tfn 09-160 743 60

Tillbaka till toppen