Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgruppens förslag till likalönsprogram

Social- och hälsovårdsministeriet
18.5.2005 9.21
Pressmeddelande -

Den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta arbetsgruppen på trepartsbasis är klar med sitt förslag till regeringens likalönsprogram. Arbetsgruppen anser att lika lön för kvinnor och män är en grundförutsättning för ett rättvist, högklassigt och produktivt arbetsliv. Målet med arbetsgruppens förslag är att skillnaderna i kvinnors och mäns genomsnittliga månadsinkomster för regelbunden arbetstid minskas med minst 5 procentenheter fram till år 2015. Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre onsdagen den 18 maj.

Arbetsgruppen föreslår att åtgärder för att främja lika lön vidtas bland annat på följande områden: segregationen enligt kön på arbetsmarknaden och i utbildningen, kvinnors karriärutveckling, kortjobben, jämställdhetsplanerna, möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv samt företagens samhällsansvar.

Arbetsgruppen föreslår även ökade resurser för att genomföra och övervaka jämställdhetslagstiftningen och att arbetarskyddsmyndigheterna deltar i övervakningen av att skyldigheten att göra upp en jämställdhetsplan följs.

Arbetsgruppen föreslår vidare att social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp på trepartsbasis för att följa hur åtgärdsförslagen i likalönsprogrammet genomförs.

Ytterligare information:
Specialforskare Marja-Liisa Anttalainen, tfn 09-160 740 80
Konsultativ tjänsteman Leila Mélart, tfn 09-160 738 37

Tillbaka till toppen