Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp skall utreda ersättning av kostnaderna för familjeledigheter

Social- och hälsovårdsministeriet
18.10.2005 7.35
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur ersättningssystemet för kostnaderna för familjeledigheter skall utvecklas. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda bland annat ibruktagandet av en särskild föräldraförsäkring, nivån på föräldrapenningen, möjligheten att betala ersättning till arbetsgivaren för de löner som utbetalas under vård av sjukt barn samt finansieringen av eventuella reformer.

Arbetsgruppens ordförande är biträdande avdelningschef Matti Toiviainen från social- och hälsovårdsministeriet. I arbetsgruppen är arbetsmarknadsorganisationerna, företagarorganisationerna, Folkpensionsanstalten och delegationen för jämlikhetsärenden representerade. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 15 januari 2006.

Utredningsman Janne Metsämäki föreslog i september en särskild föräldraförsäkring från vilken man skulle ersätta arbetsgivaren för kostnader i samband med föräldraledigheterna och utbetala föräldrapenning till arbetstagarna. Utredningsmannen föreslog också bland annat att nivån på föräldrapenningen höjs samt kompensation till arbetsgivarna för löner som utbetalats under tiden för vård av sjukt barn.

Ytterligare information:
Biträdande avdelningschef Matti Toiviainen, tfn 09-160 741 91

Tillbaka till toppen