Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp för att utveckla stödåtgärderna för personer som dömts för brott

Social- och hälsovårdsministeriet
31.5.2005 6.50
Pressmeddelande -

Den sociala ställningen för personer som dömts för ett brott skall stärkas. Social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet har tillsammans tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla stödåtgärderna för frigivna fångar och andra som dömts för ett brott.

Avsikten är att den individuella planen för strafftiden kompletteras med en frigivningsplan i god tid före frigivningen. I frigivningsplanen kan även ingå Kriminalvårdsväsendets övervakningsplan. Social-, hälsovårds-, bostads- och arbetskraftsmyndigheterna i fångens hemkommun gör tillsammans upp planerna.

Årligen frigivs cirka 7 000 fångar med svag social ställning och stort behov av stöd. Varannan fånge som frigivs saknar bostad, två av tre är missbrukare och över hälften har allvarliga mentala problem.

Arbetsgruppens ordförande är överinspektör Kari Haavisto från social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 15 januari 2006.

Ytterligare information:
överinspektör Kari Haavisto, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09-160 741 77
konsultativ tjänsteman Olavi Kaukonen, justitieministeriet, tfn 09-160 676 42

Tillbaka till toppen