Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Cigarettaskarna bort från affärernas öppna hyllor och totalförbud mot snus

Social- och hälsovårdsministeriet
18.12.2008 9.30
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp föreslår att tobakslagen ändras så att det blir förbjudet att ha tobaksprodukter synliga i detaljhandelsställen. Samtidigt skulle det bli förbjudet för under 18-åringar att importera, köpa eller inneha tobaksprodukter. Det skulle också bli straffbart att bryta mot bestämmelserna om försäljning. Import, försäljning och annan överlåtelse av snus skulle förbjudas. Arbetsgruppen som bereder tobakspolitiska lagändringar och åtgärder överlämnade sin rapport till omsorgsminister Paula Risikko torsdagen den 18 december.

Totalförbud mot snus i Finland

Arbetsgruppen föreslår att det blir förbjudet att importera, sälja eller på annat sätt överlåta snus. Enligt den nuvarande EU-lagstiftningen är detta redan förbjudet inom hela unionen förutom i Sverige och på de svenska territorialvattnen. Enligt den finländska tobakslagstiftningen är det tillåtet att importera snus för eget bruk. I sin rapport konstaterar arbetsgruppen att snus förorsakar nikotinberoende snabbare än tobak och att det inte finns skäl att ta in nya tobaksprodukter på den finländska marknaden med tanke på folkhälsan.

Arbetsgruppen vill också förbjuda import, försäljning och annan överlåtelse av motsvarigheter till tobak och tobaksimitationer, som örtcigaretter, elektriska cigaretter och sötsaker som liknar tobaksprodukter.

Begränsningar i tillgängligheten av tobaksprodukter

Reklam, indirekt reklam och säljfrämjande åtgärder av tobaksprodukter har varit förbjudna i Finland sedan år 1976. Enligt arbetsgruppen är de viktigaste marknadsföringsknepen för tobaksprodukter i dagens läge produktförpackningen och sättet på vilket förpackningarna finns tillgängliga i affären. Undersökningar visar att risken för att börja röka ökar ju mer synliga tobaksprodukterna är.

Enligt förslaget skulle tobaksprodukterna och deras varumärken inte längre få vara synliga i detaljhandelsställen som säljer tobaksprodukter. Det skulle också bli förbjudet att sälja tobak från automater. Detaljförsäljarna kunde på begäran av kunderna visa en lista över de tobaksprodukter som finns till salu. Listan skulle innehålla tobaksprodukternas namn, styckemängden eller hur många gram produkten innehåller och priset. Informationen skulle vara skriven med en enhetlig font och det skulle vara förbjudet för kunderna att ta med sig listan.

Inga rökutrymmen i närheten av minderåriga

Enligt arbetsgruppen ska det inte få byggas rökutrymmen i byggnader eller utomhusområden som vistas av minderåriga. Rökutrymmen skulle inte heller få byggas nära olika ventilationsöppningar eller i samt utanför sjukhus och hälsocentraler. I hotell eller övriga inkvarteringsrörelser skulle man endast få reservera tre rum eller max en tiondel av alla rum för kunder som röker. Arbetsgruppen föreslår dessutom att rökförbudet i allmänna fordon utvidgas så att det också gäller alla övriga fordon som skjutsar minderåriga.

Det skulle bli förbjudet att sälja tobaksprodukter i och utanför utrymmen som är menade för minderåriga. Arbetsgruppen föreslår att det i tobakslagen skrivs in motsvarande bestämmelser som i alkohollagen, det vill säga att under 18-åringar inte längre får köpa eller inneha tobaksprodukter. Försäljning av tobaksprodukter till minderåriga skulle till och med kunna leda till fängelsestraff. Arbetsgruppen menar att försäljning av tobaksprodukter till minderåriga visar på total ansvarslöshet, eftersom den minderåriga inte själv är tillräckligt mogen att utvärdera följderna av rökningen.

Arbetsgruppens förslag på remiss till slutet av januari

Statssekreterare Ilkka Oksala var ordförande för arbetsgruppen som reviderar tobakslagstiftningen. Arbetsgruppens förslag skickas ut på remissrunda ända till den 31 januari 2009. Avsikten är att förslaget om revideringen av tobakslagstiftningen ges till riksdagen under vårsessionen 2009.

Arbetsgruppens rapport finns att läsa på finska på ministeriets webbplats: www.stm.fi

För mer information:
statssekreterare Ilkka Oksala, tfn (09) 160 73165
konsultativ tjänsteman Olli Simonen, tfn (09) 160 74376

Tillbaka till toppen