Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Antalet stödmånader inom vuxenutbildningsstödet minskas

Social- och hälsovårdsministeriet 15.9.2016 13.41
Pressmeddelande 138/2016

Regeringen föreslår ändringar av vuxenutbildningsstödets längd och av nivån på stödet. De föreslagna ändringarna har samband med det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen lämnade en regeringsproposition om ändringen till riksdagen torsdagen den 15 september. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Maximitiden för vuxenutbildningsstöd förkortas till 15 månader. För närvarande kan man få stöd för ytterligare fyra månader. Dessutom minskar stödets grunddel med 15 procent. Ändringarna som gäller stödmånadens längd och stödbeloppet avses träda i kraft den 1 augusti 2017.

Det föreslås också en sådan ändring i finansieringen av vuxenutbildningsstödet att vuxenutbildningsstödet för löntagare i sin helhet finansieras ur arbetslöshetsförsäkringsfonden. Staten fortsätter dock att finansiera vuxenutbildningsstödet för företagare.

Ytterligare information:

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163180, [email protected]