Hoppa till innehåll
Media

De nordiska arbetsministrarna diskuterar arbetets och välfärdsmodellens framtid

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2021 12.47
Pressmeddelande

De nordiska arbetsministrarna behandlar iakttagelserna av projektet Future of Work vid sitt videomöte den 2 juni 2021. Enligt projektets slutrapport utmanas den nordiska välfärdsmodellen på lång sikt av globala megatrender, såsom digitalisering, befolkningens åldrande och klimatförändringen.

Det inofficiella ministermötet ordnas av Finland, som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. Till mötet har utöver ministrarna också bjudits in företrädare för arbetsmarknadens parter. Finland representeras av arbetsminister Tuula Haatainen, som är ordförande för mötet, och social- och hälsovårdsminister Anna-Kaisa Pekonen.

Utmaningarna med förändringarna i arbetslivet kan vändas till möjligheter

I Nordiska ministerrådets och forskningsinstitutet FAFO:s undersökning dryftades hur man på den föränderliga arbetsmarknaden kan upprätthålla den nordiska välfärdsmodellen och en hög sysselsättning, vilken å andra sidan garanterar välfärdsmodellen. Forskarna betraktar en allt större uppdelning av arbetsmarknaden som en möjlig hotbild i och med att atypiska anställningsförhållanden och arbetsbeskrivningar ökar. Arbetslösheten bland lågutbildade kan öka och arbetsvillkoren försämras.

– Utbildningssystemet ska stödja människorna i förändringen. Kontinuerligt lärande är inte bara en rättighet utan också en nödvändighet. Lärandet sker dock inte enbart vid läroanstalter, utan allt oftare på arbetsplatserna. Vi behöver alla parter: arbetstagare, arbetsgivare, beslutsfattare och utbildningsanordnare, betonar arbetsminister Haatainen.

Enligt forskarna kan den nordiska välfärdsmodellen trots utmaningarna vara lösningen på de växande problemen.

– Vårt system för social trygghet utgör hörnstenen i den nordiska välfärdsstaten, som utmanas av det föränderliga arbetslivet. För att trygga människors välfärd måste man se till att ingen lämnas utan stöd. Genom att investera i social trygghet investerar vi samtidigt i en välfungerande och jämlik arbetsmarknad, säger social- och hälsovårdsminister Pekonen.

– Att stärka välfärdsstaten ligger i alla nordiska länders intresse. Vi kan säkert vända de utmaningar som förändringarna i arbetslivet medför till en möjlighet när vi utvecklar befintliga stödstrukturer och satsar på kompetens. Kompetent arbetskraft kan skapa nya produkter och tjänster som i sin tur leder till nya innovationer och banar väg för ny tillväxt, fortsätter minister Haatainen.

Frågor som gäller arbetslivet behandlas också vid tre konferenser som Finland ordnar under hösten som en del av sitt ordförandeskap. I dem behandlas det nordiska lönebildningssystemet, arbetets framtid särskilt med tanke på klimatförändringen samt främjandet av en inkluderande arbetsmarknad. De nordiska arbetsministrarnas officiella möte hålls i november 2021.

Ytterligare information:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496 (frågor till arbetsministern)
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 040 450 9077 (frågor till social- och hälsovårdsministern) 
Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 278 (arbetsministermötet)
Hanna Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 060 (forskningsprojektet)

Tillbaka till toppen