Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp utreder offentligt ägda bolags ställning i social- och hälsovårdsreformen

Finansministeriet
20.10.2021 13.27
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en projektarbetsgrupp för att utreda de offentligt ägda bolagens verksamhetsförutsättningar i välfärdsområdena. Utredningen görs under tiden 25 oktober 2021–31 maj 2022.

Syftet med projektet är att skapa klarhet i de offentligt ägda bolagens fortsatta verksamhetsförutsättningar efter social- och hälsovårdsreformen och bedöma vilka lagändringar detta eventuellt kräver. I projektet utreds dessutom i vilken mån offentligt och privat ägda bolag över huvud taget kan behandlas olika i lagstiftningen och om det finns behov av särskilda bestämmelser om offentligt ägda bolags ställning och verksamhet.

Riksdagen förutsatte en utredning när den godkände regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen i juni 2021.

Projektarbetsgruppen har företrädare för finansministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Konkurrens- och konsumentverket. Utredningen görs i nära interaktion med de offentligt ägda bolag och andra centrala intressentgrupper som berörs av utredningen.

Mer information:
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi

Tillbaka till toppen