Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder diskuterade det aktuella smittläget och beredskapen inför hösten

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.8.2022 14.43 | Publicerad på svenska 17.8.2022 kl. 12.23
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder fick en översikt över smittläget, covid-19-vaccinationerna och en eventuell förlängning av de temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar vid sitt möte den 16 augusti.

Antalet covid-19-fall är på nedåtgående inom EU trots att den pågående epidemivågen ännu inte nått sin topp i vissa länder. Också antalet rapporterade fall och ökningen av andelen positiva fall i Finland är lite på nedåtgående jämfört med de senaste veckorna. Granskningstiden är emellertid kort och det är möjligt att dra slutsatser först efter en längre uppföljningsperiod.

När man ser på incidensen har covid-19-läget varit stabilt i nästan hela landet och i olika åldersgrupper under uppföljningsperioden på två veckor. Antalet covid-19-patienter i intensivvård har varit relativt lågt under hela sommaren.

Varje vecka rapporteras det cirka 60 dödsfall med koppling till covid-19. Det finns mycket coronavirus i avloppsvattnet, vilket betyder att det fortfarande är många som insjuknar.

Vaccinationerna framskrider i Finland

Nästan 62 procent av världens befolkning har fått hela grundvaccinationsserien, men vaccinationerna är ojämnt fördelade. I Finland har nästan 89 procent av alla som fyllt 18 år fått grundvaccinationen, det vill säga två vaccindoser.

Vaccinationstäckningen för den tredje vaccindosen bland grupper med hög risk för allvarlig sjukdom eller död är mycket hög. Även täckningen för den fjärde dosen ökar. Enligt senaste bedömningar har en stor del vuxna sannolikt en så kallad hybridimmunitet tack vare kombinationen vaccin och genomgången sjukdom. Detta ger ett bra skydd mot allvarliga former av covid-19. Också enbart vaccin ger fortfarande ett gott skydd mot allvarliga former av sjukdomen. Vaccinen hindrar emellertid inte smitta på ett effektivt och långvarigt sätt.

Europeiska kommissionen uppmanar till beredskap inför hösten

Enligt Europeiska kommissionen måste man inom unionen bereda sig på att epidemiläget blir avsevärt svårare under hösten och vintern 2022. Medlemsländerna ska enligt kommissionens rekommendationer säkerställa bästa möjliga vaccinationsskydd, i synnerhet för riskgrupperna för allvarlig covid-19-sjukdom.

Dessutom gäller det att se till att testningskapaciteten är tillräcklig och att den vid behov snabbt kan utvidgas. Det är också viktigt att se till att sjukhusvårdskapaciteten räcker till. Kravet på covidintyg kan vid behov återinföras i gränstrafiken.

Förlängning av giltighetstiden för temporära paragrafer som hänför sig till covid-19

Ministerarbetsgruppen fick också en översikt över den respons som samlats in under remissbehandlingen i fråga om ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och förlängningen av giltighetstiden för de temporära paragraferna i lagen.

I cirka 60 remissvar var inställningen delvis mycket kritisk och propositionen fick inte understöd. Det ansågs inte nödvändigt att i lagen ta in temporära paragrafer som hänför sig till covid-19 på nytt. I en del remissvar ansågs det emellertid nödvändigt att myndigheterna fortfarande har temporära författningsbaserade verktyg för att hindra spridningen av epidemin, särskilt för att trygga social- och hälsovårdens kapacitet i ett förvärrat epidemiläge. Kommunerna och regionförvaltningsverken kan fatta författningsbaserade beslut om detta är nödvändigt i ett mycket svårt epidemiläge.

Ytterligare information:
Sampo Varjonen, minister Lindéns specialmedarbetare, [email protected]
Veli-Mikko Niemi, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (vaccinationer)

Tillbaka till toppen